A few words about anything
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Brochure

Brochure chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm, sự kiện… mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến khách hàng mục tiêu của họ.

Nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng.

Sách - Giáo trình

Tài liệu học tập được thiết kế và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học, để làm tài liệu học tập cho học sinh, sinh viên, tài liệu giảng dạy cho giáo viên.

Sản phẩm

Thiết kế in ấn xây dựng thương hiệu các ấn phẩm quảng cáo brochure, catalogue, sách, giáo trình, giấy khen, chứng chỉ, tạp chí... giá trị cảm nhận cao, ấn tượng, tạo sự khác biệt.

Khách hàng

  • Ngân hàng Mekong